Synonymer till jobba

arbeta, gno, knega, tjänstgöra, verka, förvärvsarbeta, knoga, slita, sträva, agera, framstå, förefalla, handla, synas, tyckas