Synonymer till järnhård

okuvlig, obetvinglig, ostyrig