Synonymer till jämngod

ekvivalent, lika med, likvärdig, likvärdigt, motsvarighet, jämbördig, jämspelt, lika, like