Synonymer till jämbördig

jämngod, jämspelt, lika, like, likvärdig, ekvivalent, identiska, jämställd, likadan, likadant, substanser, synonym, adekvat, motsvarande, överensstämmande