Synonymer till ivrig

angelägen, intresserad, viktig, brinnande, entusiastisk, enträgen, enveten, envis, nitisk, outtröttlig, påflugen, begeistrad, hänförd, otålig, uppspelt, rastlös, exalterad, glad, upprymd