Synonymer till irritation

förargelse, förtret, förtrytelse, indignation, retning