Synonymer till invecklad

grötig, otydlig, sluddrig, komplex, komplicerad, svår, byggnad, sammansatt, försvårad, krånglig, omständlig, svårförstådd, avancerad, besvärande, besvärlig, betungande, klurig, knepig, knivig, komplicerat, kämpig, kärv, mödosam, omedgörlig, tuff, vansklig