Synonymer till intyga

bekräfta, betyga, fastställa, konfirmera, styrka, tillstyrka, tillstå, verifiera, vidimera, bestyrka, försäkra, bedyra, förvissa, garantera, trygga, stärka, säga, belägga, forte, fördel, intensitet, kraft, krafter, ork, påvisa, slagkraft, vitalitet, befästa, bättra, förbättra, rusta, upprusta, berätta, framföra, tala, tala om, utropa, yttra, stödja, bevittna