Synonymer till introspektiv

inåtvänd, tillbakadragen