Synonymer till introducera

införa, implementera, inregistrera, instifta, upprätta, inleda, begynna, börja, initiera, påbörja, starta, öppna, lansera, presentera, framföra, framlägga, lägga fram, presentation, uppvisa, visa