Synonymer till intresse

engagemang, deltagande, hängivenhet, åtagande, entusiasm, förtjusning, hänförelse, iver, hobby, håg, sinne