Synonymer till inträffa

bli av, förekomma, existera, finnas, florera, ske, hända, drabba, äga rum, infalla