Synonymer till intervjuundersökning

enkät, frågeformulär