Synonymer till intermezzo

händelse, evenemang, företeelse, förlopp, incident, scenario, skeende, tilldragelse