Synonymer till intention

avsikt, föresats, mening, motiv, målsättning, syfte, uppsåt, ämna, ändamål, mål, avseende, betydelse, innebörd, opinion, ordsammansättning, poäng, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, åsikt, destination, destinationsort, dialekt, finish, koncept, mat, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, anledning