Synonymer till inte säker

osäker, diffus, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig