Synonymer till inte mycket

obetydligt, föga, i ringa mån, knappt