Synonymer till intaga

erövra, annektera, besegra, inta, ta i besittning, ta över, befästa, inmundiga, äta