Synonymer till insufficiens

brist, armod, avsaknad, fel, frånvaro av, knapphet, nöd, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott