Synonymer till instifta

bilda, alstra, etablera, forma, grunda, skapa, upprätta, uppstarta, utforma, anlägga, basera, grundlägga, inrätta, stadfästa, starta, införa, implementera, inregistrera, introducera, anordna, ordna, dana, designa, frambringa, framställa, göra, konstruera, kreera, laga, producera, tillverka, bygga, styra, uppföra