Synonymer till instabil

labil, ostabil, ostadig, svajig, vacklande, bräcklig, darrande, darrig, ranglig, vinglig, växlande, skranglig, osäker, osäkerhet, sviktande, tvekande, tveksam, vinglande