Synonymer till instämma

hålla med, samtycka, bifalla, enas, godkänna, medgiva, medgivande, sympatisera