Synonymer till inställning

attityd, förhållningssätt, ståndpunkt, hållning, ställningstagande, syn, synsätt, betraktelsesätt, perspektiv, uppenbarelse, uppfattning