Synonymer till inskränkning

begränsning, bundenhet, förbehåll, limit, restriktion, tak, klausul, reduktion, bestämmelse, villkor, bortfall, minskning, nedskärning, nedsättning, sänkning