Synonymer till inskärpa

betona, accentuera, framhäva, framhålla, markera, poängtera, understryka