Synonymer till insikt

förståelse, sympati, kännedom, lärdom, uppenbarelse, kunskap, vetande, vetskap, bildning, syn