Synonymer till inom kort

därnäst, därefter, därpå, följande, sedan, härefter, näst, snart, strax, efteråt, om en stund, straxt, så småningom