Synonymer till innevarande

aktuell, gällande, modern, nuvarande, populär, pågående, rådande, angående, avseende, beträffande, existerande, giltig, gängse, ifrågavarande, befintlig, föreliggande, förhärskande