Synonymer till innesluta

kapsla, omfatta, omsluta, inbegripa, inberäkna, inkludera, innehålla, rymma, täcka, täcka in