Synonymer till innehava

besitta, anses ha, inneha, äga, ha