Synonymer till innehålla

innefatta, inbegripa, inkludera, inrymma, rymma, täcka, omfatta, inberäkna, innesluta, täcka in, fly, få plats, hysa, smita, sticka, undkomma