Synonymer till innefatta

inbegripa, inkludera, omfatta, inrymma, medföra, innehålla, rymma, täcka, fly, få plats, hysa, smita, sticka, undkomma, belägga, dölja, hölja, skydda, skyla, överskya