Synonymer till innebära

avse, ha till mål, mena, ämna, åsyfta, betyda, medföra, bibringa, bringa, inkludera