Synonymer till inmundiga

förtära, käka, äta, inta, befästa, erövra, intaga, dinera, krubba, sluka, spisa