Synonymer till inledning

begynnelse, början, start, upprinnelse, förspel, preludium, upptakt, introduktion, prolog, öppnande, öppning, inledande, gap, glipa, glugg, håla, lucka, mynning, perforation, tillfälle