Synonymer till inkvartera

inhysa, härbärgera, inlogera