Synonymer till inkorrekt

fel, brist, felaktigt, mankemang, misstag, oriktig, orätt, felaktig, defekt, inadekvat, osann, olyckligt