Synonymer till inkomplett

ofullständig, bristande, bristfällig