Synonymer till inkludera

inbegripa, innefatta, omfatta, inrymma, medföra, innehålla, rymma, täcka, bibringa, bringa, innebära, inberäkna, innesluta, täcka in