Synonymer till information

handledning, instruktion, rådgivning, vägledning, meddelande, underrättelse, upplysning, anslag, besked, brev, bud, budskap, kungörelse, notis, skrivelse, nyhet, guida, guide, ledning