Synonymer till inflytande

inverkan, makt, påverkan, influens, interferens, kontroll, välde, effekt