Synonymer till infalla

inträffa, ske, bli av, förekomma, hända, äga rum