Synonymer till inducera

framkalla, alstra, bringa, frambringa, generera, orsaka, provocera, väcka, vålla, åstadkomma