Synonymer till indikera

ange, anmäla, indicera, nämna, uppge, antyda, indikation, insinuera, mena, påpeka, påstå, vink, peka på, påvisa, visa, anmärka, framhäva, styrka, bevisa, exponera, lotsa, låt, peka, presentera, uttrycka