Synonymer till indikation

antyda, indikera, insinuera, mena, påpeka, påstå, vink, antydan, spår, tillstymmelse, markering, symtom, tecken, betoning, märkning, symptom, yttring, indikator, märke, omen, signal, symbol