Synonymer till incident

händelse, evenemang, företeelse, förlopp, intermezzo, scenario, skeende, tilldragelse