Synonymer till inadekvat

bristande, ofullständig, otillfredsställande, otillräcklig, undermålig, ej passande, felaktig, defekt, inkorrekt, oriktig, orätt, osann, bristfällig