Synonymer till illustrera

exemplifiera, förklara, beskriv, beskriva, definiera, förtydliga, klargöra, klarlägga, precisera, redogöra, tydliggöra, utlägga, åskådliggöra, belysa, visualisera