Synonymer till illusion

bländverk, dröm, fantasi, vision, inbillning, sinnesvilla, synvilla, vanföreställning, föreställning, villfarelse, hallucination