Synonymer till ihållande

bestående, hållbar, permanent, permanenta, ständig, varaktig, varaktigt, envis, bångstyrig, enträgen, enveten, halsstarrig, ihärdig, obstinat, orubblig, prompt, tjurskalle, trägen, kontinuerlig, kontinuerligt, oavbruten, fortlöpande, fortskridande, jämn, löpande, regelbundet, sammanhängande, ständigt, fortgående, oupphörlig, stadigvarande, fast, stationär, evig, evinnerlig, idelig, konstant, kronisk, oföränderlig, oupphörligen, outsinlig